icon_worldgroup_120x90

YOU WILL KNOW BEFORE THE PRICE IN EVERYTHING YOU BUY
WORLDGROUP VIET NAM CORP LTD
WORLDGROUP
TEL:
(+84)292.2222.511
Worldgroup ID
Đăng ký | Đăng nhập

Email / Điện thoại

Mật khẩu

Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu

Agriculture Inspection WApp

Agriculture Inspection WApp
agriculture-inspection-wapp - ảnh nhỏ 1

Agriculture Inspection WApp

Giá cũ: 50 VND

Đơn Giá: 10 VND

Chọn Ngôn Ngữ

Monthly

Mã sản phẩm: SFSGS8U4
Lĩnh vực áp dụng nhiều nhất: Agriculture & Food
Tính năng:

A mobile app for agricultural field/crop inspections and reports. "Một ứng dụng di động để kiểm tra và báo cáo lĩnh vực nông nghiệp"

Lượt xem: 1105

Đánh giá 0 lượt đánh giá

Thêm vào danh sách ưa thích

With this app, an agricultural inspector can mark a specific GPS location, take up to two images, and add observations associated with the pictures and location, and suggest a course of action.

The app shows a map, a form to collect data, and a table displaying all locations and pictures. A report on the crop’s condition may be sent to a designated recipient such as the farm owner, a regulatory authority, and a service provider.

Với ứng dụng này, một thanh tra nông nghiệp có thể đánh dấu một vị trí GPS cụ thể, chụp tối đa hai hình ảnh và thêm các quan sát liên quan đến hình ảnh và vị trí và đề xuất một quá trình hành động.

Ứng dụng hiển thị bản đồ, biểu mẫu để thu thập dữ liệu và bảng hiển thị tất cả các vị trí và hình ảnh. Một báo cáo về điều kiện mùa vụ có thể được gửi đến một người nhận được chỉ định như chủ trang trại, cơ quan quản lý và nhà cung cấp dịch vụ ".


Basic data automatically connected "Dữ liệu cơ bản được kết nối tự động":


Check out this app with our public photos " Check out this app with our photos public":

 • English (EN) interface version:

21_3_2019_6476421_3_2019_6350221_3_2019_6236121_3_2019_6236121_3_2019_6210921_3_2019_6037721_3_2019_559778

 • Phiên bản giao diện tiếng việt (VI): giao diện đã được cập nhật chỉ dành cho đơn đặt hàng.
 • 中文(CN)界面版:該界面僅針對訂單進行了更新.

 • เวอร์ชั่นอินเทอร์เฟซภาษาไทย (TH): อินเทอร์เฟซได้รับการปรับปรุงสำหรับการสั่งซื้อเท่านั้น
 • 日本語インタフェースのバージョン:インタフェースは注文に対してのみ更新されました。

 • Deutsche (DE) Schnittstellenversion: Die Schnittstelle wurde nur für Bestellungen aktualisiert.


Check this app with ID Worldgroup "Kiểm tra ứng dụng này với ID Worldgroup":

 


Become our Partner, please call us: (+84)939.335.835 (mr Xuan Tran)- Email: admin@worldgroup.com.vn

 • Agriculture
 • Automotive
 • Construction
 • Education
 • Energy
 • Financial Services
 • Government
 • Hospitality
 • Insurance
 • Legal
 • Manufacturing
 • Media
 • Medical
 • Non-Profit
 • Real Estate
 • Retail
 • Sports
 • Technology
 • Transportation
 • Travel
 • Other
 • Accounting
 • Customers Engagement
 • E-Commerce
 • Education & Training
 • Field Service
 • Human Resources
 • Inspections & Surveys
 • Inventory Management
 • Legal
 • Logistics
 • Marketing
 • Manufacturing
 • Operations
 • Planning & Project Management
 • Property Management
 • Procurement
 • Sales & CRM
 • Other
 • Barcode
 • Calendars
 • Chatbot
 • Charts
 • Dashboards
 • Forms
 • Images
 • Maps
 • Notifications
 • Offline
 • Signatures
 • Smart Assistant
 • Webhooks
 • Workflows

Ngày cập nhật: 02-04-2019

CONTACT US

WORLDGROUP VIET NAM CORPORATION LIMITED
Office address: 
- Địa chỉ 1: 362/2A Hai Bà Trưng, P. Tân Định, Q.1, TP. Hồ Chí Minh. Zip/Postal code: 710880
Hotline: 0908.799.847 - Mr.Xuân.

- Địa chỉ 2: Level 26 LandMark 81, 208 Nguyen Huu Canh street, 22 ward, Binh Thanh district, HCM city, Viet Nam country. Zip/Postal code: 700000
Office address for invoice: 
91 highway, Thoi Hoa hamlet, Thoi Thuan ward, Thot Not district, Can Tho city, Viet Nam country. Zip/Postal code: 900000
Tel:  +84-29-22222-511                  | Fax:  +84-29-22222-512.           | Tax code: 1801627789
E-Mail: admin@worldgroup.com.vn  Web: www.worldgroup.com.vn

 >> More Office locations <<

About US
Đăng Ký