icon_worldgroup_120x90

YOU WILL KNOW BEFORE THE PRICE IN EVERYTHING YOU BUY
WORLDGROUP VIET NAM CORP LTD
WORLDGROUP
TEL:
(+84)292.2222.511
Worldgroup ID
Đăng ký | Đăng nhập

Email / Điện thoại

Mật khẩu

Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu

Cung Ứng Vật Tư WApp

Cung Ứng Vật Tư WApp
cung-ung-vat-tu-wapp - ảnh nhỏ 1

Cung Ứng Vật Tư WApp

Giá cũ: 50 VND

Đơn Giá: 10 VND

Chọn Ngôn Ngữ

Tháng / tài khoản

Lĩnh vực áp dụng nhiều nhất:
Tính năng: Các dự án xây dựng có nhiều gói hoặc giao hàng khác nhau cần được theo dõi để đảm bảo chúng được giao đúng thời gian và đến đúng tòa nhà hoặc công trường.

Ứng dụng này là một công cụ tuyệt vời để người quản lý dự án / hàng tồn kho lưu ý vị trí của tòa nhà và nơi các gói vật liệu xây dựng liên quan nên được chọn và bỏ đi.

Lượt xem: 1083

Đánh giá 0 lượt đánh giá

Thêm vào danh sách ưa thích

Ứng dụng này có thể được quản trị viên sử dụng để gán trình điều khiển cho các kiện hàng hoặc trình điều khiển để theo dõi việc giao hàng từ nhà cung cấp đến công trình xây dựng bằng GPS và theo dõi thời gian hoặc công ty logistics gán trình điều khiển cho khách hàng theo dõi trạng thái hàng hóa, kiện hàng.


 * Video hướng dẩn thao tác thiết lập app trên server:

 

Data automatically connected: 


Kiễm tra ứng dụng này bằng các hình ảnh mà chúng tôi chia sẽ:

cung_ng_vt_t_wapp_1cung_ng_vt_t_wapp_2cung_ng_vt_t_wapp_3cung_ng_vt_t_wapp_4cung_ng_vt_t_wapp_5cung_ng_vt_t_wapp_6cung_ng_vt_t_wapp_7cung_ng_vt_t_wapp_8

 • Phiên bản ngôn ngữ tiếng việt (VI): từ khóa cho phiên bản "Cung Ứng Vật Tư WApp".

 • English (EN) interface version: keyword for version "Package Delivery Management WApp".
 • 中文(CN)界面版:版本關鍵字:“包裹遞送管理WApp.

 • เวอร์ชั่นอินเทอร์เฟซภาษาไทย (TH): คำหลักสำหรับรุ่น: "การจัดการการส่งมอบแพคเกจ WApp".

 • 日本語インタフェースのバージョン: バージョンのキーワード: "小包配達管理WApp".

 • Deutsche (DE) Schnittstellenversion: Schlüsselwörter für Version: "Paketzustellungsmanagement WApp".


Trãi nghiệm ứng dụng này với ID Worldgroup: ( ***Ghi chú: Bạn không thể trãi nghiệm ứng dụng nếu bạn chưa có hoặc chưa đăng nhập ID Worldgroup).

 


Become our Partner, please call us: (+84)939.335.835.

 • Agriculture
 • Automotive
 • Construction
 • Education
 • Energy
 • Financial Services
 • Government
 • Hospitality
 • Insurance
 • Legal
 • Manufacturing
 • Media
 • Medical
 • Non-Profit
 • Real Estate
 • Retail
 • Sports
 • Technology
 • Transportation
 • Travel
 • Other
 • Accounting
 • Customers Engagement
 • E-Commerce
 • Education & Training
 • Field Service
 • Human Resources
 • Inspections & Surveys
 • Inventory Management
 • Legal
 • Logistics
 • Marketing
 • Manufacturing
 • Operations
 • Planning & Project Management
 • Property Management
 • Procurement
 • Sales & CRM
 • Other
 • Barcode
 • Calendars
 • Chatbot
 • Charts
 • Dashboards
 • Forms
 • Images
 • Maps
 • Notifications
 • Offline
 • Signatures
 • Smart Assistant
 • Webhooks
 • Workflows

Ngày cập nhật: 27-04-2019

CONTACT US

WORLDGROUP VIET NAM CORPORATION LIMITED
Office address: 
- Địa chỉ 1: 362/2A Hai Bà Trưng, P. Tân Định, Q.1, TP. Hồ Chí Minh. Zip/Postal code: 710880
Hotline: 0908.799.847 - Mr.Xuân.

- Địa chỉ 2: Level 26 LandMark 81, 208 Nguyen Huu Canh street, 22 ward, Binh Thanh district, HCM city, Viet Nam country. Zip/Postal code: 700000
Office address for invoice: 
91 highway, Thoi Hoa hamlet, Thoi Thuan ward, Thot Not district, Can Tho city, Viet Nam country. Zip/Postal code: 900000
Tel:  +84-29-22222-511                  | Fax:  +84-29-22222-512.           | Tax code: 1801627789
E-Mail: admin@worldgroup.com.vn  Web: www.worldgroup.com.vn

 >> More Office locations <<

About US
Đăng Ký