icon_worldgroup_120x90

YOU WILL KNOW BEFORE THE PRICE IN EVERYTHING YOU BUY
WORLDGROUP VIET NAM CORP LTD
WORLDGROUP
TEL:
(+84)292.2222.511
Worldgroup ID
Đăng ký | Đăng nhập

Email / Điện thoại

Mật khẩu

Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu

Quản Lý Kiện Hàng WApp

Quản Lý Kiện Hàng WApp
quan-ly-kien-hang-wapp - ảnh nhỏ 1

Quản Lý Kiện Hàng WApp

Giá cũ: 50 VND

Đơn Giá: 10 VND

Chọn Ngôn Ngữ

Lĩnh vực áp dụng nhiều nhất:
Tính năng: Một ứng dụng để theo dõi thời gian lên hàng và giao hàng, khoản thời gian, khoảng cách và trạng thái, cùng chữ ký xác nhận các đơn vị liên quan. Từ khóa "Quản Lý Kiện Hàng WApp".

Lượt xem: 1120

Đánh giá 0 lượt đánh giá

Thêm vào danh sách ưa thích

Ứng dụng này có thể được quản trị viên sử dụng để gán trình điều khiển cho các kiện hàng hoặc trình điều khiển để theo dõi việc giao hàng từ nhà cung cấp đến công trình xây dựng bằng GPS và theo dõi thời gian hoặc công ty logistics gán trình điều khiển cho khách hàng theo dõi trạng thái hàng hóa, kiện hàng.


 * Video hướng dẩn thao tác thiết lập app trên server:

 

Data automatically connected: 


Kiễm tra ứng dụng này bằng các hình ảnh mà chúng tôi chia sẽ:

qun_l_kin_hng_wapp_4qun_l_kin_hng_wapp_3qun_l_kin_hng_wapp_2qun_l_kin_hng_wapp_1qun_l_kin_hng_wapp_5qun_l_kin_hng_wapp_6qun_l_kin_hng_wapp_7qun_l_kin_hng_wapp_8qun_l_kin_hng_wapp_10

 • Phiên bản ngôn ngữ tiếng việt (VI): từ khóa cho phiên bản "Quản Lý Kiện Hàng WApp".

 • English (EN) interface version: keyword for version "Shipment Tracking WApp".
 • 中文(CN)界面版:版本關鍵字:“包管理 WApp.

 • เวอร์ชั่นอินเทอร์เฟซภาษาไทย (TH): คำหลักสำหรับรุ่น: "การจัดการแพ็คเกจ WApp".

 • 日本語インタフェースのバージョン: バージョンのキーワード: "パッケージ管理 WApp".

 • Deutsche (DE) Schnittstellenversion: Schlüsselwörter für Version: "Paketverwaltung WApp".

  .


Trãi nghiệm ứng dụng này với ID Worldgroup: ( ***Ghi chú: Bạn không thể trãi nghiệm ứng dụng nếu bạn chưa có hoặc chưa đăng nhập ID Worldgroup).

 


Become our Partner, please call us: (+84)939.335.835.

ỨNG DỤNG GIAO HÀNG

 • Cung Ứng Vật Tư WApp
  - Đối tượng: Quản lý dự án, tài xế.
  - Quy mô: Dùng cho cá nhân, doanh nghiệp quy mô dưới 100 nhân sự.
 • Quản Lý Kiện Hàng WApp
  Đối tượng: Quản lý dự án, giám sát dự án, tài xế, nhà cung ứng.
  Ứng dụng: Dùng cho doanh nghiệp quy mô trên 100 nhân sự.
 • Agriculture
 • Automotive
 • Construction
 • Education
 • Energy
 • Financial Services
 • Government
 • Hospitality
 • Insurance
 • Legal
 • Manufacturing
 • Media
 • Medical
 • Non-Profit
 • Real Estate
 • Retail
 • Sports
 • Technology
 • Transportation
 • Travel
 • Other
 • Accounting
 • Customers Engagement
 • E-Commerce
 • Education & Training
 • Field Service
 • Human Resources
 • Inspections & Surveys
 • Inventory Management
 • Legal
 • Logistics
 • Marketing
 • Manufacturing
 • Operations
 • Planning & Project Management
 • Property Management
 • Procurement
 • Sales & CRM
 • Other
 • Barcode
 • Calendars
 • Chatbot
 • Charts
 • Dashboards
 • Forms
 • Images
 • Maps
 • Notifications
 • Offline
 • Signatures
 • Smart Assistant
 • Webhooks
 • Workflows

Ngày cập nhật: 27-04-2019

CONTACT US

WORLDGROUP VIET NAM CORPORATION LIMITED
Office address: 
- Địa chỉ 1: 362/2A Hai Bà Trưng, P. Tân Định, Q.1, TP. Hồ Chí Minh. Zip/Postal code: 710880
Hotline: 0908.799.847 - Mr.Xuân.

- Địa chỉ 2: Level 26 LandMark 81, 208 Nguyen Huu Canh street, 22 ward, Binh Thanh district, HCM city, Viet Nam country. Zip/Postal code: 700000
Office address for invoice: 
91 highway, Thoi Hoa hamlet, Thoi Thuan ward, Thot Not district, Can Tho city, Viet Nam country. Zip/Postal code: 900000
Tel:  +84-29-22222-511                  | Fax:  +84-29-22222-512.           | Tax code: 1801627789
E-Mail: admin@worldgroup.com.vn  Web: www.worldgroup.com.vn

 >> More Office locations <<

About US
Đăng Ký